אבא, אנו נגאלים בגלל מותך, כדי שנוכל להתפלל בשמך היום אמן

הנוצרים מאמינים כי ישוע מת כדי שבני אדם יוכלו לשקם את יחסיהם עם אלוהים.  הנוצרים מאמינים כי באמצעות המוות האלטרנטיבי ותחייתו המנצחת של ישו , אנשים מתאחדים עם אלוהים, זוכים לשמחה ועוצמה חדשה בחיים, ומקבלים חיי נצח בגן עדן לאחר מותו של הגוף. לכן, צליבתו ותחייתו של ישו החזירו את חיוניות האנושות ואלוהים, וחוו אהבה, חסד וביטחון בחיי נצח. 

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s